Όροι Εγγραφής & Συμμετοχής
στον 27ο Ποδηλατικό Γύρο της Αθήνας

Γενικοί Όροι:

 • Στην Μεγάλη Διαδρομή 15 χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 15 έτος της ηλικίας τους
 • Στη Μικρή Διαδρομή 5 χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 6 έτος της ηλικίας τους
 • Στην περίπτωση συμμετεχόντων κάτω των 18 ετών (ανήλικοι) σε μία από τις παραπάνω διαδρομές (15 χλμ & 5 χλμ) η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα και επιμέλεια γονέα. Η υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής εμπεριέχει και υπεύθυνη δήλωση του γονέα προκειμένου να δοθεί η συναίνεσή του, για τη συμμετοχή στον αγώνα και η ακριβής ημερομηνία γέννησης του συμμετέχοντα .
 • Οι συμμετέχοντες στον Ποδηλατικό Γύρο της Αθήνας γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή φθορά στην υγεία τους.
 • Κάθε ποδηλάτης συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά σε θέματα υγείας, φυσικής του κατάστασης και της ικανότητάς του να συμμετάσχει, φορώντας το απαραίτητο προστατευτικό κράνος.
 • Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας,κλοπής ή άλλου είδους φθοράς που μπορεί να υποστεί συμμετέχοντας στη διοργάνωση σαν αθλούμενος ή σαν θεατής.
 • Στους αγώνες της διοργάνωσης του Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα καθ’όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του.
 • Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών έχει το δικαίωμα ο Οργανισμός να αποφασίσει την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
 • Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων, των κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
 • Οι αποφάσεις του Οργανισμού δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής διαμάχης

Όροι Εγγραφής:

 • Η εγγραφή σε μία από τις διαδρομές της διοργάνωσης είναι δυνατή μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.opanda.gr από Τετάρτη 11/05/22 έως Παρασκευή 27/05/22 και ώρα 23:59. Η παραλαβή των αριθμών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Ισόγειο-αίθουσα Κόντογλου, Τμήμα Προγραμματισμού –Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού, από Τρίτη 24/05/22 – Παρασκευή 27/05/22, 9:00 –15:00 καθώς και το Σάββατο 28 Μαΐου, 9:00 – 20:00, τηλ. 210-5284873 - 4.
  Την ημέρα διεξαγωγής του 27ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας δε θα πραγματοποιούνται εγγραφές.
 • Ο γονέας –κηδεμόνας μπορεί να παραλάβει τον αριθμό συμμετοχής του παιδιού του, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης).Σε περίπτωση παραλαβής αριθμού από άλλον εκπρόσωπο, απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση από το γονέα-κηδεμόνα και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης του εκπροσώπου.

Όροι Συμμετοχής την ημέρα του Αγώνα:

 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να διακόψουν και να εγκαταλείψουν τη διαδρομή.
 • Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο ποδηλάτη/τρια σε καμία περίπτωση.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από τους διοργανωτές του αγώνα κατά την παραλαβή του αριθμού και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
 • Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους ποδηλάτες/τριες (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).
 • Το όριο ολοκλήρωσης της Διαδρομής των 15 χλμ. έχει οριστεί στη μία (1) ώρα και δέκα (10) λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα (10:00πμ).
 • Το όριο ολοκλήρωσης της Διαδρομής των 5 χλμ έχει οριστεί στα σαράντα (40) λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα (11:15πμ).
 • Όσοι συμμετέχοντες δεν καταφέρουν να τερματίσουν μέσα στα ανωτέρω όρια ολοκλήρωσης, οφείλουν να ελευθερώσουν τις διαδρομές του αγώνα ανεβαίνοντας στο πεζοδρόμιο και σε περίπτωση που το επιθυμούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται με δική τους ευθύνη.
 • Η συμμετοχή στον αγώνα σημαίνει αποδοχή των παραπάνω όρων.